Prosjektliste for de siste fem årene

Last ned komplett liste fra og med 2001

2017

17-01 Manglerud brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt AS.
17-02 Hage Nylenda, Ås.
17-03 Siloveien 2-14 brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt AS.
17-04 Sagabygget, NMBU. Skisseprosjekt utearealer/parkering.
17-05 Trondheimsvn. 113. Idéskisse i grense mot barnehage. Peab Eiendomsutvikling AS
17-06 Skullerudbakken barnehage. Idékonkurranse. Enerhaugen / Hent AS.
17-07 Nittedal ungdomsskole. Prekvalifisering Enerhaugen ark.kontor/Hent AS.
17-08 Kværnerveien 10, Ski. Boligprosjekt/rammesøknad. Bee AS.
17-09 Gamleveien 21, Ski, Privathage. Espen Pettersen.
17-10 Solfallsveien spesialboliger, Ås. Forprosjekt. KODA arkitekter as.
17-11 Risenga ungdomsskole. Prekvalifisering. NSW arkitekter as.
17-12 Stålverkskroken 2 og 4. Vurdering av rekkverksbehov. OBOS Nye Hjem AS.
17-13 Hage Granfaret, Langhus.
17-14 Kurud gård, Oppegård. KS av utomhusplan. Kvernås Arkitekter AS.
17-15 Smalvollskoben brl, Oslo. Helhetsplan. Styret i brl.
17-16 Hage Bingemyrveien 5, Son.
17-17 Hauktjern brl, Oslo. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt AS.
17-18 Høyenhall sameie, Oslo. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt AS.

2016

16-01 Raveien 2, Ås. Utomhusplan rammesøknad. Urbanium AS.
16-02 Marmorberget. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt AS.
16-03 Nordre Finstad gård, trinn 2. Landskapsplan til rammesøknad. Bee as v/Espen Pettersen.
16-04 Hytte Volloddveien 30, Båtstø. Hageplan.
16-05 Trondheimsveien 139, trinn 2. Detaljering og gjennomføring. Sameiet v/ Einar Samnøy.
16-06 Linnekastvn.16, Svartskog. Idéskisse og helhetsplan for eiendommen. Pernille Aga.
16-07 Sameiet Iversløkken, Oslo. Skisseprosjekt. OBOS Prosjekt AS.
16-08 Husebylåven, Skedsmo. Forprosjekt. Enerhaugen Arkitektkontor.
16-09 Frøyatun brl. Forprosjekt. Styret i brl.

2015

15-01 Linne hotell, Oslo. Utomhusplan. Hogne Myrvold AS.
15-02 Follo omsorgsboliger. Utomhusplan. NCC Construction AS.
15-03 Vatne omsorgssenter. Utomhusplan. Harald Hjelle Arkitekter as.
15-04 4 Blocks, Breigt.12-20, Oslo. Oppgradering gårdsrom og takterrasse OBOS Prosjekt as
15-05 Manglerudjordet . Overordnet idéskisse for parkering og grøntanlegg OBOS Prosjekt as.
15-06 Kringler gjestegård, Nannestad. Idéskisse / Helhetsplan for tun.
15-07 Grensevn.8-26, Oslo. Oppgradering gårdsrom. OBOS Prosjekt as.
15-08 Småbruk Siggerudvn.767. Idéskisse / Helhetsplan. Fredrik Halvorsen

2014

14-01 Grøstadparken, Vestby. Lokalisering av to nye minnesmerker. Vestby kommune.
14-02 Hellerudtoppen brl., Oslo. Plante- og skjøtselsplan. Styret i brl.
14-03 Hotellkvartalet, Ås. Miljøgate og fortau. Boligbyggelaget Usbl v/ Henrik Thaysen.
14-04 Boliger Eikjolveien, Ski. Landskapsplan til rammesøknad. Bee as v/ Espen Pettersen.
14-05 Baggerødbanen barnehage, Horten. Landskapsplan og krav.spek. Espira v/ Kristine Skram.
14-06 Solhøgda brl, Oslo. Søknad parkering. Obos v/ Per Wangen.
14-07 Nordbytun u-skole. Amfi. Ås kommune.
14-08 Orreleiken 51, Asker. Privat hyttehage.
14-09 Tømmerbakkevei, Nesodden. Faglig vurdering av byggeprosjekt.
14-10 Bråten 1 boligsameie, Rælingen. Utvidelse av parkering. OBOS Prosjekt as.
14-11 Oppsal borettslag. Utvidelse av parkeringsplasser. OBOS Prosjekt as.
14-12 Øygardveien 62, Bekkestua. Privat hage.
14-13 Soltoppveien 1, Son. Privat hage / støyskjerming.
14-14 Haukåsen sameie 1. Forprosjekt. OBOS Prosjekt as.
14-15 Haugenstua brl, Oslo. Lekemoråder. OBOS Prosjekt as.
14-16 Fuglemyra brl. Sykkelparkering og grøntplan. Styret.
14-17 Wæhli gård, Våler. Landskapsplan.
14-18 Toppen 4A, Ljanskollen. Skisseprosjekt 2-mannsbolig. A2 arkitekter as.
14-19 Middelalderbeltet Oslo. Skjøtselsplan. Kulturetaten Oslo kommune.
14-20 Nykirke barnehage, Horten. Landskapsplan og krav.spek. Espira v/ Kristine Skram.
14-21 Neslia brl. Forprosjekt. OBOS Prosjekt as.

2013

13-01 LAA 214. Bebyggelse og landskap. Veiledning tegnesal. Kurs UMB.
13-02 Deponi av overskuddsmasser Eidsberg kommune. VG Maskin as, Ås
13-03 Næring Nyveien. Utforming felt for småbedrifter. Myco, Ås.
13-04 Nabo Fjone. Tomteutforming. Telemark.
13-05 Son kulturkirke. Detaljutforming utearealer. Kvernaas arkitekter as.
13-06 Traktorveien brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
13-07 Bergkrystallen brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
13-08 Beverveien brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
13-09 Islia11, Frogn. Framføring av vei til renseanlegg. Ingvald Unhammer.
13-10 Skorhaugtoppen, Ski. Detaljutforming utearealer. Skorhaugåsen AS.
13-11 Aud Max terrasse og atkomstparti. UMB.
13-12 Øyenkilen. Utforming uteterrasse etc. rundt hytte.
13-13 Nordre Finstad gård, Ski. Boliger landskapsplan.
13-14 Ingierstrandveien 56, Ski. Fritidsbolig landskapsplan. Kvernaas arkitekter as.
13-15 Åstorget, planteplan. Kapptec AS.
13-16 Rykkin nærsenter. Byggeplan. Håndvekskompaniet AS.
13-17 Vesthellinga brl, Stovner. Skjøtselsplan. OBOS Prosjekt as.
13-18 Heggveien, Ås. Privat hage.
13-19 Tittutgrenda borettslag. Skisseprosjekt lekeplass. OBOS Prosjekt as.
13-20 Toveien 54, Nesodden. Privat hage.
13-21 Båtstøjordet 31, Høvik. Privat hage.