Prosjektliste for de siste fem årene

Last ned komplett liste fra og med 2001

2016

16-01 Raveien 2, Ås. Utomhusplan rammesøknad. Urbanium AS.
16-02 Marmorberget. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt AS.
16-03 Nordre Finstad gård, trinn 2. Landskapsplan til rammesøknad. Bee as v/Espen Pettersen.
16-04 Hytte Volloddveien 30, Båtstø. Hageplan.
16-05 Trondheimsveien 139, trinn 2. Detaljering og gjennomføring. Sameiet v/ Einar Samnøy.
16-06 Linnekastvn.16, Svartskog. Idéskisse og helhetsplan for eiendommen. Pernille Aga.
16-07 Sameiet Iversløkken, Oslo. Skisseprosjekt. OBOS Prosjekt AS.
16-08 Husebylåven, Skedsmo. Forprosjekt. Enerhaugen Arkitektkontor.
16-09 Frøyatun brl. Forprosjekt. Styret i brl.

2015

15-01 Linne hotell, Oslo. Utomhusplan. Hogne Myrvold AS.
15-02 Follo omsorgsboliger. Utomhusplan. NCC Construction AS.
15-03 Vatne omsorgssenter. Utomhusplan. Harald Hjelle Arkitekter as.
15-04 4 Blocks, Breigt.12-20, Oslo. Oppgradering gårdsrom og takterrasse OBOS Prosjekt as
15-05 Manglerudjordet . Overordnet idéskisse for parkering og grøntanlegg OBOS Prosjekt as.
15-06 Kringler gjestegård, Nannestad. Idéskisse / Helhetsplan for tun.
15-07 Grensevn.8-26, Oslo. Oppgradering gårdsrom. OBOS Prosjekt as.
15-08 Småbruk Siggerudvn.767. Idéskisse / Helhetsplan. Fredrik Halvorsen

2014

14-01 Grøstadparken, Vestby. Lokalisering av to nye minnesmerker. Vestby kommune.
14-02 Hellerudtoppen brl., Oslo. Plante- og skjøtselsplan. Styret i brl.
14-03 Hotellkvartalet, Ås. Miljøgate og fortau. Boligbyggelaget Usbl v/ Henrik Thaysen.
14-04 Boliger Eikjolveien, Ski. Landskapsplan til rammesøknad. Bee as v/ Espen Pettersen.
14-05 Baggerødbanen barnehage, Horten. Landskapsplan og krav.spek. Espira v/ Kristine Skram.
14-06 Solhøgda brl, Oslo. Søknad parkering. Obos v/ Per Wangen.
14-07 Nordbytun u-skole. Amfi. Ås kommune.
14-08 Orreleiken 51, Asker. Privat hyttehage.
14-09 Tømmerbakkevei, Nesodden. Faglig vurdering av byggeprosjekt.
14-10 Bråten 1 boligsameie, Rælingen. Utvidelse av parkering. OBOS Prosjekt as.
14-11 Oppsal borettslag. Utvidelse av parkeringsplasser. OBOS Prosjekt as.
14-12 Øygardveien 62, Bekkestua. Privat hage.
14-13 Soltoppveien 1, Son. Privat hage / støyskjerming.
14-14 Haukåsen sameie 1. Forprosjekt. OBOS Prosjekt as.
14-15 Haugenstua brl, Oslo. Lekemoråder. OBOS Prosjekt as.
14-16 Fuglemyra brl. Sykkelparkering og grøntplan. Styret.
14-17 Wæhli gård, Våler. Landskapsplan.
14-18 Toppen 4A, Ljanskollen. Skisseprosjekt 2-mannsbolig. A2 arkitekter as.
14-19 Middelalderbeltet Oslo. Skjøtselsplan. Kulturetaten Oslo kommune.
14-20 Nykirke barnehage, Horten. Landskapsplan og krav.spek. Espira v/ Kristine Skram.
14-21 Neslia brl. Forprosjekt. OBOS Prosjekt as.

2013

13-01 LAA 214. Bebyggelse og landskap. Veiledning tegnesal. Kurs UMB.
13-02 Deponi av overskuddsmasser Eidsberg kommune. VG Maskin as, Ås
13-03 Næring Nyveien. Utforming felt for småbedrifter. Myco, Ås.
13-04 Nabo Fjone. Tomteutforming. Telemark.
13-05 Son kulturkirke. Detaljutforming utearealer. Kvernaas arkitekter as.
13-06 Traktorveien brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
13-07 Bergkrystallen brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
13-08 Beverveien brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
13-09 Islia11, Frogn. Framføring av vei til renseanlegg. Ingvald Unhammer.
13-10 Skorhaugtoppen, Ski. Detaljutforming utearealer. Skorhaugåsen AS.
13-11 Aud Max terrasse og atkomstparti. UMB.
13-12 Øyenkilen. Utforming uteterrasse etc. rundt hytte.
13-13 Nordre Finstad gård, Ski. Boliger landskapsplan.
13-14 Ingierstrandveien 56, Ski. Fritidsbolig landskapsplan. Kvernaas arkitekter as.
13-15 Åstorget, planteplan. Kapptec AS.
13-16 Rykkin nærsenter. Byggeplan. Håndvekskompaniet AS.
13-17 Vesthellinga brl, Stovner. Skjøtselsplan. OBOS Prosjekt as.
13-18 Heggveien, Ås. Privat hage.
13-19 Tittutgrenda borettslag. Skisseprosjekt lekeplass. OBOS Prosjekt as.
13-20 Toveien 54, Nesodden. Privat hage.
13-21 Båtstøjordet 31, Høvik. Privat hage.

2012

12-01 Ørje tollsted. Detaljprosjekt. Askim Entreprenør AS.
12-02 Smedstua brl. Oslo. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
12-03 Nyveien 76, Ås. Ridebane, anlegg, tun etc. Siggerud Eiendom AS.
12-04 Vindfangerbukta. Utomhusplan parkering / småbåtopplag. Uteanlegg AS.
12-05 Schalmers vei 21, Drøbak. Privathage.
12-06 Støyskjerm Hellerudveien, Oslo. OBOS Prosjekt as.
12-07 Langøya dementeboliger, Averøy. Harald Hjelle Arkitekter as.
12-08 Middelalderbeltet i Oslo. Enerhaugen ark.kontor / Kulturetaten.
12-09 Sørumterrassen 3, Kjeller. Privathage.
12-10 Torshovdalen, trinn 2. Detaljprosjektering. Gunnar M. Backe as.
12-11 Garder begravelsesbyrå, Vestby. Jan Oddleiv Garder.
12-12 Osterhaugsgt. 22, Oslo. Skolegård voksenopplæring. Hogne Myrvold & Co as.
12-13 Haugen skole. Rehabilitering eksisterende utearealer + nyanlegg. Enerhaugen ark.kontor.
12-14 Stjerneblokkveien. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
12-15 Ørje KGH. Landskapsplan. KGH Customs AS.
12-16 Brunskogen, Drøbak. Illustrasjon / kart over skogens muligheter. Axel Brun.
12-17 Veitvetvn.1,3og 5. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
12-18 Husebyjordet Bo- og omsorgssenter. Byggeoppfølging. Kruse Smith as.

2011

11-01 Langhusvn.211. Idéskisser og utomhusplan. Bee as v/ Anders Såheim.
11-02 Fjellvn.30. Normalprofil og grøftesnitt. Nesodden Arkitektkontor AS / Nesodden kommune.
11-03 Holmenvn.14. Forslag til renovasjonsløsning. OBOS Prosjekt AS.
11-04 Torshovdalen. Detaljprosjektering nye boliger. Gunnar M.Backe as.
11-05 Molde trafikkstasjon. Kvernaas arkitekter as. Statsbygg.
11-06 Rosenborggt.15, Oslo. Avfallslokalisering. OBOS Prosjekt AS.
11-07 Etterstadsletta Vest. Parkeringsplasser. OBOS Prosjekt AS.
11-08 Kaksrudødegården. Planarbeid deponi. Oslo Vei.
11-09 Kapellveien 35, Son. Terrengforming av tomt. Privat.
11-10 Ramme gaard, Hvitsten. Utforming gårdsplass / tun. Bernt Borring As / Enerhaugen.
11-11 Bjørnebekk asylmottak. Utomhusplan atrium. Ås kommune.
11-12 Bøler gård, Skjetten. Idéskisse. Trude Onstad.
11-13 Fredrikstad Stadion boligkompleks. Utomhusplan. Backe Østfold.
11-14 Grorudvn.3, Oslo. Forslag til hager rundt arbeiderboliger. Enerhaugen / Kulturetaten i Oslo.
11-15 Trondheimsvn. 503, Frogner. Landskapsplan næringstomt. F.Holm AS.
11-16 Knapstad Vestre B5, Næring og bolig. Ove Skår as.
11-17 Blomsterenga barnehage. Totalentreprise. Enerhaugen Ark. Kontor AS.
11-18 Åsheim takhage. Rådgivning. Åsheim sameie v/ Einar Vigerust.
11-19 Pynten borettslag, Oslo. OBOS Prosjekt AS v/ Per Wangen.
11-20 Odvar Solbergsvei 83, Kunstnerboliger Romsås, Olaf Eriksen AS.
11-21 Øvre Veitvet borettslag. Forprosjekt. OBOS Prosjekt AS.
11-22 Sameie Sagav. 13, Drøbak. Forprosjekt. Styret i sameiet.
11-23 Gaarder begravelsesbyrå. Idéskisser forplass. Uteanlegg AS.
11-24 Risløkka trafikkstasjon, Oslo. Skisseprosjekt. Kvernaas arkitekter as. Statsbygg.
11-25 Nylundkvartalet, Ås. Næring og bolig. Ove Skår as.

2010

10-01 Lunden 7-17. Oslo. Utomhusplan for innganger / renovasjon. Borettslaget v/ styrer.
10-02 LAA 214. Bebyggelse og landskap. Delansvar kurs ved UMB.
10-03 Etterstad nord brl. Oslo. Reguleringsplan. OBOS Prosjekt as.
10-04 Etterstad sør brl. Oslo. Reguleringsplan. OBOS Prosjekt as.
10-05 Gjerdrum Bhg. Konkurranse. Enerhaugen Arkitektkontor as.
10-06 Akerli brl. Oslo. Illustrasjonsplan p-hus. OBOS Prosjekt as.
10-07 Månaområdet Drøbak. Kulturlandskapsvurdering. Stiftstaden AS.
10-08 Solberg skole, Ås. Helhetsplan / Byggeplan ballbane etc. Ås kommune.
10-09 Furuset Velhus, Oslo. Idéskisse. OBOS Prosjekt as.
10-10 Nordre Gran brl. Oslo. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
10-11 Omsorgsboliger Drammen. Forprosjekt / Hovedprosjekt. Harald Hjelle Arkitekter AS.
10-12 Granssletta brl. Oslo. Byggeplanprosjekt. OBOS Prosjekt as.
10-13 Lindebergskogen brl. Oslo. Idéskisser. OBOS Prosjekt as.
10-14 Nordre Gran, Oslo. Fellesområde med ballbaner. Bydel Alna v/ Gunn Indrevær.
10-15 Keyserløkka Øst brl. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
10-16 Finstadkollen brl, Lørenskog. Ideskisse ny p-plass. Finstadkollen brl v/Cato Gulbrandsen.
10-17 Fjellveien kommunale leiligheter, Ås. Ås kommune.
10-18 Nedre Haugen brl. Oslo. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.
10-19 Valhall brl. Oslo. Forprosjekt utearealer. OBOS Prosjekt as.