- å skape skjønnhet av nødvendighet -

- å skape skjønnhet av nødvendighet -

Blå Landskapsarkitekter AS
Blå Landskapsarkitekter AS

Blå Landskapsarkitekter AS

Blå landskapsarkitekter AS

- å skape skjønnhet av nødvendighet -

Anleggsgartner om oss

Vi har lang erfaring innen formgiving, tilpasning og prosjektering av utearealer.

Prosjektlisten viser spennvidden i våre oppdrag de siste 10 år.

Kontoret ble etablert i 2001, ligger i Ås sentrum og vi har sentral godkjenning.

Norske Landskapsarkitekters forening
Norske Landskapsarkitekters forening

Norske Landskapsarkitekters forening

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Aktuelle prosjekter

23-17 Bygdetunet i Våler

4 årstider

Moer sykehjem, Ås

Landskapsutredning ny E18 korridor, Østensjøvannet

Lionslunden, Ås sentrum

Vår i Havlystparken april 2021. Ramme gård, Hvitsten

Sansehager Moer Sykehjem, Ås

Atriumshage Trondheimsveien, Oslo

Ella Hvals plass, Oslo (tidligere Sandaker ballplass). Foto: Janina Lauritsen, Sagene Avis

Sommer og åpning juni 2021.

Ramme gård, Hvitsten

Foto: Audun Engh

Forhage Grenseveien, Oslo

Haugen skole, Oslo

Risenga u-skole, Asker

Styrkepark nordre sving, Ås stadion. Foto: Åsmund, Ås avis

Terrengforming med overskuddsmasser

Ammerud skole, Oslo

Risenga u-skole, Asker

Bauta og park på Grønnsletta, Ås

Omtaler

Ella Hvals Plass

Sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen. Eksempelsamling NLA s.26

Grønnsletta bautapark

Ella Hvals plass i Oslo

Lionslunden i Ås

Atriumshage og to takhager i Oslo

Atriumshage i Ski

Prosjektliste

Prosjektliste for de siste tjue årene

Les mer ...

Fagområder

fagområder

Barnehager, skoler, idrettsanlegg, Boligområder, hyttefelt, Friluftsområder, turveier, strandsoner, Gårdsrom, Hageplanlegging, Institusjoner, Kirkegårder, gravplasser, Næringsområder, Parker, byrom, gater, torg, Samferdsel, Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging, Historiske anlegg, Skjøtselsplaner, Visualisering, Lokal overvannsdisponering

Kontakt oss

970 38 493970 05 530
Brekkeveien 5H, 1430 ÅS
Orgnr 883 453 212